<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Mikko Laine • helmikuuta 14, 2024

Kunnossapidon läpinäkyvyyden parantaminen

Kunnossapito on tehokkaan tuotannon selkäranka. Se varmistaa, että tuotanto ja laitteet ja toimivat saumattomasti, mutta sen tehokkuus ja läpinäkyvyys ovat usein haasteita. Miten voimme parantaa kunnossapidon läpinäkyvyyttä ja optimoida toimintaa? Tässä blogissa tarkastelemme ratkaisuja ja käytännön vinkkejä.

1.Mobiilisovellus: työntekijän oikea käsi

Kun kunnossapitotietoja kerätään ja tallennetaan eri paikkoihin, se voi olla aikaa vievää ja altista virheille. Mobiilisovellus muuttaa pelin sääntöjä. Se mahdollistaa tiedon keräämisen suoraan kentältä, jolloin töitä ja vikailmoituksien käsittelyä voidaan seurata reaaliajassa ja tiedot kohdistuvat aina oikeaan paikkaan. Kunnossapidon työntekijät voivat kirjata huoltotyöt, vikailmoitukset ja käytetyt varaosat suoraan sovellukseen. Tämä parantaa läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa tietojen tallentamista.2. Mobiilisovellus kunnossapidon läpinäkyvyyden parantamiseksi

Mobiilisovellus mahdollistaa kenttätyöntekijöille kriittisten tietojen katsomisen, keräämisen ja tallentamisen suoraan älypuhelimella tai tabletilla. Sen avulla voidaan kirjata huoltotyöt, vikailmoitukset ja varaosat reaaliajassa.

Hyödyt:
•    Joustavuus: Kenttätyöntekijät eivät ole enää sidottuja tiettyyn paikkaan tai aikaan. He voivat suorittaa huoltotehtäviä missä tahansa.
•    Tiedon Saatavuus: Sovelluksessa kulkee mukana tarvittavat tiedot, ohjeet ja työkalut, mikä tekee huoltotehtävistä joustavampia.
•    Nopea Reagointi: Sovellus lähettää ilmoituksia äkillisistä kunnossapitotarpeista. Työntekijät voivat tutkia tilanteen ja ryhtyä toimenpiteisiin välittömästi, vaikka olisivatkin poissa koneen ääreltä.

Esimerkki: Kuvitellaan, että tuotannon työntekijä havaitsee vian tuotantolinjalla. Hän kirjaa sen mobiilisovellukseen, liittää kuvan/videon ja lähettää vikailmoituksen mobiilisovelluksella suoraan huoltoryhmälle. Huoltoryhmä saa reaaliaikaista oikeaa tietoa ja voi aloittaa vianmäärityksen välittömästi. Tämä nopeuttaa vianratkaisua ja parantaa yhteistyötä eri osastojen välillä.

Tämä on vain yksi esimerkki, mutta se osoittaa, kuinka mobiilisovellukset voivat parantaa kunnossapidon läpinäkyvyyttä, nopeuttaa toimenpiteitä ja tehostaa toimintaa.

 

ps. Spotillan avulla voit kerätä dataa ja tietoa helposti, jota voit hyödyntää tekoälypohjaisessa kehittämisessä - Katso Spotillan virtuaaliesittely: www.spotilla.com/virtuaalinen-esittely

Lisäksi Spotilla sisältää valmiin tekoälytoiminnot, jolla voit monipuolisesti analysoida tietoa ja kehittää toimintaa.3. Analysointi ja Raportointi - Tiedon jalostaminen arvokkaaksi informaatioksi

Mobiilisovellus ei ole pelkkä tietojen keräämisen väline – se on myös voimakas analytiikan työkalu. Kerättyjä tietoja voidaan analysoida ja jalostaa arvokkaaksi informaatioksi varsinkin tekoälyä hyödyntämällä. Mobiilisovellus tarjoaa tietoja suoraan taskussa - Esimerkiksi voimme tarkastella huoltotöitä, vikojen esiintymistiheyttä tai niiden aikaisempia ratkaisuja. Näiden tietojen avulla voimme tehdä parempia päätöksiä nopeasti.

Ennakoiva analytiikka: vianhallinta ja kustannustehokkuus
Mobiilisovellus mahdollistaa myös tunnistamaan kriittiset ongelmat ja priorisoida huoltotyöt sen perusteella. Esimerkiksi jos tietty laite aiheuttaa toistuvia vikoja, voimme suunnitella ennakoivaa huoltoa ennen kuin se aiheuttaa tuotantokatkoksia. Tämä säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi sovellus auttaa meitä seuraamaan varaosien kulutusta ja varmistamaan, että kriittiset varaosat ovat aina saatavilla tarvittaessa.

Tietojen helppo jakaminen ja yhteistyö
Mobiilisovellus edistää myös kommunikaatiota ja yhteistyötä. Kenttähenkilöstö voi jakaa tietoja huoltoryhmän ja muiden sidosryhmien kanssa reaaliajassa. Esimerkiksi jos tietyllä laitteella on ongelmia, tuotannon työntekijä voi tehdä vikailmoituksen ja lähettää kuvan tai videon sovelluksen kautta. Tämä nopeuttaa vianratkaisua ja parantaa yhteistyötä eri osastojen välillä.

Kaikki tieto auttaa tunnistamaan kriittiset ongelmat ja priorisoimaan huoltotyöt. Sen avulla voimme suunnitella ennakoivaa huoltoa, mikä vähentää odottamattomia tuotantokatkoksia. Vikailmoituksien avulla voidaan ryhtyä toimenpiteisiin ennen kuin vika aiheuttaa suurempia ongelmia. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia.4. Yhteistyö eri osastojen välillä

Mobiilisovellus toimii myös yhteistyön alustana eri osastojen välillä. Esimerkiksi, jos kunnossapito vaatii yhteistyötä tuotannon tai hankinnan kanssa, sovelluksen avulla voidaan nopeasti jakaa tietoa ja tehdä päätöksiä yhdessä. Tämä parantaa prosessien sujuvuutta ja vähentää viestinnän pullonkauloja.

Oppiminen Virheistä
Mobiilisovelluksen avulla on helppoa tallentaa tietoa tehdyistä huoltotöistä ja vioista. Tämä tieto voi olla arvokasta jatkuvan parantamisen kannalta. Esimerkiksi, jos tietyllä laitteella on ollut toistuvia vikoja, sovelluksen avulla on helppoa löytää nämä tiedot. Kunnossapito voi analysoida tilanteen ja oppia virheistä. Näin voidaan optimoida prosesseja ja vähentää vikoja tulevaisuudessa.


Kehitysideoiden kerääminen ja toteuttaminen
Mobiilisovellus voi toimia myös ideoiden keräämisen alustana. Työntekijät voivat ehdottaa parannuksia ja uusia toimintatapoja sovelluksen kautta. Esimerkiksi, jos tuotannolla on ideoita, niin sovelluksen avulla voidaan ehdottaa parannuksia. Näiden ideoiden pohjalta voidaan kehittää uusia toimintamalleja ja parantaa kunnossapidon ja tuotannon tehokkuutta.

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen
Mobiilisovellus voi myös toimia koulutusvälineenä. Uudet työntekijät voivat oppia sovelluksen avulla kunnossapitoprosessit ja parhaat käytännöt sekä tutkia historiaa tehdyistä töistä. Näin varmistetaan, että kaikilla on tiedot käytettävissä ja kaikki voivat osallistua jatkuvan parantamisen kulttuuriin.

 

Tässä vielä yhteenvetona hyödyt
1.  Tuotannon tehokkuus ja toimintavarmuus: Mobiilin kunnossapitojärjestelmän avulla voi:
- Suunnitella sekä kehittää ennakoivaa huoltoa, mikä vähentää laitteisto/tuotannon häiriöitä ja varmistaa tuotannon jatkuvan sujuvuuden.
- Optimoida varaosiin sitoutunutta pääomaa ja kunnossapidon työtä

2.  Kulujen hallinta: Järjestelmän avulla voitte seurata kustannuksia tarkemmin, suunnitella huoltotoimenpiteet kustannustehokkaasti ja ennakoida varaosien tarpeita, mikä alentaa kokonaiskustannuksia ja parantaa budjetinhallintaa.

3.    Henkilöstön työtehokkuus: Kunnossapitojärjestelmä mahdollistaa KUP työntekijöiden paremman ajanhallinnan, tehtävien suunnittelun ja reagoinnin häiriötilanteisiin nopeammin, mikä varmistaa tuotannon jatkuvuuden.

4.  Tietojen analysointi ja raportointi: Järjestelmä tarjoaa kattavat tiedot kunnossapidon työtehtävistä. Tämä antaa mahdollisuuden tehdä tarkkoja analyysejä, tunnistaa trendejä ja tehdä datan pohjalta perustuvia päätöksiä.


5.    Kunnossapidon läpinäkyvyys ja riskienhallinta: Kaikki kunnossapidon työt ja tiedot ovat yhdessä paikassa, jolloin järjestelmä pienentää riskejä, parantaa turvallisuutta ja vähentää myös tiedonhallinnan riskitekijöitä etteivät asiat henkilöidy.


6.    Parempaa raportointia:
Kunnossapidon työkuorma ja töidenhallinta - mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä. Mihin työaikaa kuluu ja mitä kannattaisi kehittää. Standardien vaatimukset helppo täyttää.

 

 

Suosittelen myös katsomaan Spotillan virtuaalisen esittelytallenteen. 

Spotillan kanssa tiedon kerääminen, tuottaminen tai hallinta ei ole enää ongelma. Spotillan avulla saat hyödynnettyä kaikkea tietoa erittäin helposti - myös tekoälypohjaisessa kehittämisessä. Helppokäyttöinen mobiilisovellus varmistaa sen, että sitä oikeasti käytetään.

Jos haluat katsoa myös yleisesittelyn, niin tilaa itsellesi lisäksi virtuaaliesittelyn linkki.

Huom: tässä webinaarissa ei käydä läpi tekoälyä

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.