spotilla_logo
Ë
By Jouni • marraskuuta 21, 2022

Hyvä kunnossapitojärjestelmä - minkälainen se on?

Kunnossapitojärjestelmä on hyvä, kun se auttaa yritystä saavuttamaan ne tavoitteet joita se kunnossapitotoiminnalle on asettanut. Ei kannata uskoa liikaa myyntipuheita - jokaisen yrityksen ja organisaation tilanne on erilainen, eikä mitään jokaiseen tilanteeseen täydellisesti sopivaa ratkaisua ole olemassa. Ylipäätään on tunnistettava ja tunnustettava, että kunnossapito on ihmisten suorittamaa työtä - jossa kaikkein tärkeintä on kunnossapitoporukan yhteinen sitoutuminen sovittuihin käytäntöihin ja työmenetelmiin. 

Sähköiset kunnossapitojärjestelmät (sovellukset) voivat helpottaa merkittävästi kunnossapidon tavoitteiden saavuttamisessa - jos ne saadaan järkevästi käyttöön ja niiden oikeaan käyttöön sitoudutaan. 

Minkälaisia ominaisuuksia hyvällä kunnossapitojärjestelmällä pitäisi olla?

Kunnossapitojärjestelmät tai sovellukset voidaan karkeasti jakaa kahteen pääluokkaan:

  1. laajat ERP-pohjaiset ratkaisut  jotka pyrkivät ratkaisemaan yrityksen kaiken tuotantoon liittyvän toiminnan, yhtenä osanaan kunnossapidon. Nämä ovat joko pilvestä ostettavia tai paikallisen palvelimen asennuksen vaativia, usein laajasti integroituja ja huomattavan investointikustannuksen vaativia ratkaisuja. 
  2. kevyet ja modulaariset kunnossapitosovellukset, jotka keskittyvät kunnossapidon ydintoimintojen, eli ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon hallintaan. Pääsääntöisesti pilvestä hankittavia ohjelmistoja jotka eivät vaadi juurikaan alkuinvestointia.

 

Molemmilla ratkaisuilla on hyvät ja huonot puolensa. Yrityksen tilanne ja tavoitteet ratkaisevat sen, kumpaan näistä pääluokista kuuluva sovellus on mahdollisesti järkevämpi hankinta. Kyse on aina resursseista. Tietyllä määrällä aikaa, rahaa ja ihmistyöpanosta voidaan siirtyä "nykytilasta" kohti "tavoitetilaa". Mitään ihmeloikkaa ei ole olemassa ja mitä kauempana  nämä kaksi "tilaa" ovat toisistaan, sitä enemmän resursseja muutoksessa tarvitaan. 

Asia Laaja ERP-tyyppinen ratkaisu Kevyt ja modulaarinen pilvisovellus
Helppo ja nopea käyttöönotto ✔️
Helposti kokeiltavissa käytännössä ✔️
Investointikustannukset pienet ✔️
Pieni oppimiskynnys peruskäyttäjille ✔️
Vaatii IT-osaston resursseja -
Vaatii laajan koulutuksen "pääkäyttäjälle" -

 

On mahdolista, että ERP-tyyppinen ratkaisu voi onnistuneen ja pitkän käyttöönottovaiheen jälkeen tarjota yritykselle sellaisia hyötyjä, joita kevyet ja vähemmän kokonaisvaltaiset pilvisovellukset eivät tarjoa. Tämä ei kuitenkaan läheskään kaikissa tapauksissa ole lopputulos. Mitä "laajempaa" kokonaisuutta ollaan hankkimassa, sitä haastavampi projekti on kyseessä. Tässä joitakin varoittavia esimerkkejä.

 

Meidän ideologiamme - Spotilla kunnossapitosovellus

Olemme rakentaneet Spotilla kunnossapitosovelluksen sillä menetelmällä, että se on otettavissa käyttöön missä hyvänsä ympäristössä välittömästi ja ilman ylimääräisiä kustannuksia. Pystymme lupaamaan asiakkaillemme, että palvelu on asiakaskohtaisesti valmisteltuna otettu käyttöön kahdessa tunnissa. Tästä huolimatta Spotilla sisältää laajan kirjon toimintoja, joita kunnossapidon toiminnassa tarvitaan. Tässä listaus joistakin Spotilla kunnossapitosovelluksen ominaisuuksista:

Ominaisuus Kuuluu Spotillan perushintaan
Vapaasti luodut tietokentät ja laitekortit ✔️
Vapaasti luotu organisaatio/laitehierarkia ✔️
Tehtävämallit/pohjat ennakkohuolloille ✔️
Ennakkohuoltojen suunnittelu ja aikataulutus ✔️
Vikailmoitusprosessi ja korjaushuollot ✔️
Huoltoraportointi ja herätteet ✔️
Käyttöpäiväkirja ja monipuoliset viestit ✔️
Tarkastuslomakkeet ✔️
Varastosaldot ✔️
Turvallisuuspoikkeama ja laatupoikkeamalomakkeet ja käsittelyprosessi ✔️
Henkilöstön pätevyysrekisteri ja herätteet ✔️
Kemikaalirekisteri ✔️
Kalustonhallinta, sijainti laitteille, koneille ja kalustolle kartalla

✔️

 

Jos sinua kiinnostaa kevyt, helppokäyttöinen ja erittäin kustannustehokas kunnossapitosovellus, ota meihin yhteyttä!

 

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.