<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Jarno • syyskuuta 9, 2021

Sopiva kunnossapitojärjestelmä

Kenelle sopii kunnossapitojärjestelmä?

Entä sopisiko se sinulle?

Otetaan selvää..

 

Asiaa voi lähestyä kahdesta hieman erilaisesta näkökulmasta:

1. Tarpeesta saada lisää tietoa oman tuotantolaitteiden tai kaluston kunnossapidosta, sen nykytilasta ja pyrkiä hallinnoimaan omaa kunnossapitoa.

2. Halusta kehittää omaa kunnossapitoa siten, että olisi mahdollista siirtyä tuotantolaitteiden ja kaluston vikakorjauksesta ennakoivaan kunnossapitoon.

 

Tiedon tarve ja kunnossapitojärjestelmä

Kunnossapitojärjestelmä on tuotannon tukitoiminto ja resurssien hallintaa. Sen avulla pyritään ohjaamaan esimerkiksi tuotannon toimintoja tehtyjen suunnitelmien avulla. Suunnitelmien avulla pyritään ohjaamaan kunnossapidon tiimin resursseja mahdollisimman hyvin ja välttämään työn kasautumista.

Kukaan ei halua käsiinsä tilannetta, että aloitettuja ja aloittamattomia töitä on enemmän, kuin kunnossapidossa on käsipareja ja työaikaa kunnossapitoon. 

Samalla ilman ajantasaista dataa omasta kunnossapidosta on vaikeaa arvioida sen nykytilaa. "Mututuntuma" ei vie pitkälle. Sen avulla ei suunnitella paljoakaan, puhumattakaan että voisi saada selkeän ja hyvän raportin tuotantojohtajalle tulevista huolloista ja eri vikojen aiheuttamista häiriöistä tuotannossa.

 

Miten se kunnossapitojärjestelmä tuo lisää tietoa ja auttaa hallinnoimaan & tehostamaan kunnossapitoa?

Se on erinomainen työkalu kunnossapidon suunnitteluun ja toteutukseen: 

 

 • Tieto on jossakin tallennettuna ja haettavissa esille helposti
 • Tieto on juuri sellaisessa järjestyksessä kuin halutaan
 • Tietoa on mahdollista koota raporteiksi nykytilanteen ymmärtämiseen ja tiedon avulla helpottaa kunnossapitoa koskevaa päätöksentekoa
 • Kunnossapidon työnohjaus eli resurssien käyttäminen joustavasti ja suunnitelmallisesti
 • Lisää kunnossapidon luotettavuutta ja nopeuttaa sitä 

 

Organisaation päätöksentekijän näkökulmasta kunnossapitojärjestelmä lisää kunnossapidon raportointia ja sen avulla parantaa oleellisesti kunnossapidon läpinäkyvyyttä ja antaa näkymän kunnossapidon kustannuksista ja mihin työaika käytetään.

Lisäksi se mahdollistaa: 

 • Hyvän kunnossapidon töiden prosessin
 • Hyvää töiden suunnittelua, dokumentointia ja selkeää tilannekuvaa

 

Kunnossapito

 

Kuka hyötyy lisääntyvästä tiedosta?

 

Teollisuuden kunnossapidossa on usein useita yksiköitä, paljon laitteita ja koneita. Erilaiset linjat tarvitsevat koko ajan erilaisia tarkastuksia, huoltoja ja kunnossapitoa. Sen avulla ne pysyvät kunnossa ja toimintakykyisinä. Samalla tarvitaan tietoa, jonka avulla voidaan huomata poikkeamia ja tehdä kunnossapitosuunnitelmia.

Hyvä kunnossapitojärjestelmä helpottaa myös kunnossapidon tiimin hommia siten, että kaikki pienimmätkin viat ilmoitetaan ja ne on helppo kirjata. Hyvällä dokumentaatiolla kaikista vikakirjauksista voidaan tunnistaa toistuvia vikoja ja estää suurempia ongelmia. Moderni apu on erilaiset sähköiset lomakkeet, joihin kirjataan tietoa omien määrityksien mukaisesti.

 

Katso video sähköisistä työraporteista ja tarkistuksista

 

Erilaiset julkiset organisaatiot, kuten sähkö- ja vesilaitokset hyötyvät kunnossapitojärjestelmien käytöstä. Kaikki tuotantoon liittyvä laitteisto, koneet ja kalusto eivät ole samojen seinien sisällä, vaan hajallaan laajemmalla alueella. Eri kohteita on helppo hallinnoida kunnossapitojärjestelmän avulla ja pitää huolen, että kunnossapidon tiimi on paikalla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja heillä on mukanaan juuri sen kohteen kunnossapitoon tarvittavat työkalut ja varaosat.

Oikea tieto tätä varten on helposti saatavilla kunnossapitojärjestelmästä. Enää ei tarvita erillisiä paperisia työmääräyksiä, niiden kirjaamista, palauttamista ja esimerkiksi varaosien merkitsemistä niihin. Modernissa ja helppokäyttöisessä kunnossapitojärjestelmässä töiden hallinta käy käden käänteessä kunnossapidon mobiilisovelluksessa. 

 

Katso video miten helpottaa töiden hallintaa

 


 

Myös kunnossapitoa muille tekevät huoltoyritykset hyötyvät kunnossapitojärjestelmästä. He voivat käyttää sitä itse kohteissa joissa tehdään kunnossapitoa asiakkaalle. Järjestelmään voidaan lisätä kätevästi asiakkaat, heidän koneensa ja laitetiedot, määrittää toistuvat huollot automaattisella herätteellä ja luoda valmiiksi kunnossapitotyötä standardisoivia tarkistuslistoja.

 

Katso video helposta tavasta dokumentoida ja ylläpitää laitetietoa

 

Tehtyjen töiden seuranta on helppoa yhdessä näkymässä ja tehtyjen töiden todentaminen onnistuu kätevästi hakemalla tieto kunnossapitojärjestelmästä. Työnohjaus helpottuu järjestelmän avulla, se tehostaa kenttätyötä, missä eri kunnossapidon tiimit ovat hajallaan pienemmällä tai suuremmalla alueella. 

 

Kalustonhallinnassa kunnossapitojärjestelmä antaa selkeän näkymän ja tietoa hallittavasta kalustosta. Järjestelmästä löytyy myös kaluston dokumentoitu huoltohistoria, laiterekisteri, käyttöpäivämerkinnät ja suunnitellut huollot. Samalla rekisteristä saa juuri halutunlaisia raportteja tarpeen mukaan ja on mahdollista nähdä kaluston sijainti kooditageja luettaessa. Mikäli kalustoa vuokrataan edelleen asiakkaille, voidaan kaluston turvallisuus todentaa ja tallentaa tarkastuslistan mukaisesti järjestelmään ennen vuokrausta ja tarvittaessa todentaa mahdollisen auditoinnin yhteydessä.  

 

Katso video liikkuvan työn tehostamisesta

 

Vikakorjauksista ennakoivaan kunnossapitoon

 

Ennakoiva kunnossapito ei synny itsestään, vaan se vaatii suunnittelua, suunnitelmaa ja käytännön toteutuksen. No, mitä kaikkea pitäisi tehdä, että voisi päästä nykyisestä reagoivasta kunnossapidosta kohti ennakoivaa kunnossapitoa?

Ainakin näitä asioita pitäisi tehdä:

 • Tieto pitäisi saada liikkumaan
 • Kunnossapidon tiimin tulisi tehdä pienimmätkin vikailmoitukset, jotta tärkeää tietoa saadaan kerättyä
 • Tieto tulisi dokumentoida kunnossapitojärjestelmään kaikkien saataville ja dokumentointi tulisi olla helppoa ettei kirjauksia jää tekemättä
 • Kerättyä tietoa tulisi käyttää oman toiminnan kehittämiseen 
 • Tieto ohjaa tekemään oikeita asioita ja ennakoimaan
 • Kunnossapitojärjestelmän avulla on mahdollista saada kokonaisnäkymä tilanteesta ja pyrkiä sen avulla ennakoimaan ja suunnittelemaan omaa kunnossapitoa reagoivasta ennakoivaan suuntaan

 

Katso video vikailmoitusten hallinnasta

 

Kuka hyötyy ennakoivasta kunnossapidosta ja kunnossapitojärjestelmästä?

 

Kaikki jotka haluavat kehittää omaa kunnossapitoa reagoivasta kunnossapidosta kohti ennakoivaa kunnossapitoa. Kunnossapitojärjestelmän avulla on se on helpompaa.

Se on työkalu esimerkiksi:

 • Kunnossapidon työprosessien standardoimiseen
 • Se mahdollistaa kunnossapidon mittarit ja raportit
 • Työmääräyksien hallinnan
 • Kunnossapitojärjestelmä linkittää tietoa eri osapuolten välille
 • Helpottaa kunnossapitotöiden suunnittelua
 • Mahdollistaa ennakkohuoltojen muistuttamisen automaattisesti

 

Näkyykö ennakointi viivan alla? 

Kyllä näkyy, jos löytää juuri ihanteellisen ennakointiasteen kunnossapitoon. Samalla sillä on vaikutusta kunnossapidon ja tuotannon kokonaiskustannuksiin. Oli sitten kyseessä oma tuotanto, kaluston käyttöaste tai huoltotoiminta toiselle organisaatiolle. Häiriöt aiheuttavat pahimmillaan katkoksia tuotantoon tai toimintaan ja se vasta maksaakin. 

 

Summasummarum..

Kaiken kokoiset huolto- ja kunnossapitoa tekevät organisaatiot hyötyvät kunnossapitojärjestelmästä. Eri organisaatioiden tarpeet huollolle ja kunnossapidolle ovat erilaiset, mutta yhteistä on kunnossapitojärjestelmästä saadut hyödyt. Sen avulla on mahdollista pitää huolta koneiden ja laitteiden käyttövarmuuden suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Alkaa jo kuulostamaan ennakoivalta kunnossapidolta.. 

 

Haluaisitko itse kokeilla helppokäyttöistä kunnossapitojärjestelmää?

Se sopii huoltoon, kunnossapitoon, kalustonhallintaan, kenttätyönohjaukseen..

Jos, et usko, kokeile itse.

Kokeile Spotilla ilmaiseksi tässä linkissä 

Kokeiltuasi olet yhtä ratkaisua viisaampi

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.