<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Jarno • joulukuuta 10, 2021

Työajanseuranta ja tehtävien tuntien kirjaaminen mobiilisti

Kirjaaminen ja seuranta ei ole hankalaa tai työlästä

 

Oli sitten kyse lakisääteisestä työajanseurannasta tai työtehtäville kirjattujen tuntien seuraamisesta, mobiilisti molemmat ovat helppoja toteuttaa ja raportoida.

Mikä parasta, kaikki työ kirjautuu sovellukseen ja on helposti haettavissa esille tai koottavissa halutunlaisiksi raporteiksi.

Lue lisää miten huolto- ja kunnossapitojärjestelmä Spotilla mahdollistaa tämän mobiilisti.

 

Työtehtäviin käytetty aika ja töihin kirjatut tunnit

 

Edellisessä blogissa käsittelimme lakisääteistä työajanseurantaa ja miten se eroaa tehtäville kirjatuista tunneista. Tällä kertaa aiheena on erilaisiin huollon ja kunnossapidon tehtäviin käytetty aika ja miten kirjata nämä tunnit mobiilisti.

 

Ensin kuitenkin pikamuistutus lakisääteisestä työajasta ja tehtäville ja laitteille käytetyistä työtunneista.

  • Lakisääteinen työajanseuranta tarkoittaa viranomaisen velvoitetta kirjata työntekijöiden työaikaa ("kokonaistyöaika". Se tulee säilyttää kahden vuoden ajan ja tarvittaessa työsuojeluviranomaiset voivat pyytää nähdä tätä lakisääteistä työaikaseurantaa. 

  • Tehtäviin käytetty aika ja töihin kirjatut tunnit - lakisääteisen työajan sisällä erilaisiin työtehtäviin tai laitteisiin kohdistettua työaikaa. Viranomainen ei vaadi sen kirjaamista ja säilyttämistä. Organisaatio saattaa kuitenkin käyttää tätä aikaa esimerkiksi laskujen perusteena asiakkailleen tai organisaatio itse haluaa tarkastella erilaisiin huollon ja kunnossapidon työtehtäviin kuluvaa aikaa.


 

Haluatko kuulla lisää työajanseurannasta tai tehtävien tuntien kirjaamisesta mobiilisti?

 

Varaa maksuton palaveri myynnin kanssa ja keskustele lisää aiheesta

Varaa palaveri

 

Voit myös tutustua Spotillaan virtuaalisessa esittelyssä saat tietää miten helppo ja mobiilipohjainen kunnossapitojärjestelmä Spotilla toimii ja miten se voisi auttaa sinua.

Virtuaaliesittely

 


 

Käytännön esimerkki lakisääteisestä työajanseurannasta ja työtehtäviin kohdistetuista työtunneista:

Markku on työssä kunnossapidon tiimissä valmistavan teollisuuden tehtaassa. Hänellä on säännöllinen työaika maanantaista perjantaihin aamukahdeksasta iltapäivän neljään. Työpäivään kuuluu puolentunnin ruokatauko. Työnantaja on sopinut koko kunnossapidon tiimin kanssa, että heidän ei itse tarvitse leimata itseään sisään ja ulos. Työnantaja hoitaa nämä leimaukset työntekijöiden puolesta ja huomioi vielä päivittäisen lounastauon, lomat, pyhäpäivät jne. (Lakisääteistä työaikaa - työajanseurantaa)

Työpäivän aikana Markku tekee kolme kunnossapidon suunnitelmiin kuuluvaa määräaikaishuoltoa kolmelle eri tuotannon koneelle. Jokaiseen huoltoon kuluu kaksi tuntia ja 15 minuuttia aikaa. Markku avaa Spotillan mobiiliapilla tehtävän ja aloittaa työt. Kun määräaikaishuoltotyö on yksi kerrallaan valmistunut, hän kirjaa mobiilisti tunnit per työtehtävä (toteutuneen ajan) 2 tuntia ja 15 minuuttia.

Samalla töiden valmistuessa työnjohdossa Pertti huomaa, että kaikki kolme määräaikaishuoltoa on kuitattu iltapäivällä valmiiksi töiksi ja aikaa työhön per kone kului 2 tuntia ja 15 minuuttia. Määräaikaishuoltoihin kului Markun työaikana 6 tuntia ja 45 minuuttia.

Spotillasta Pertti näkee, että Markulla meni aikaa 2 tuntia 15 min laitteen 1 määräaikaistarkastukseen ja 2h 15m laitteen 2 määräaikaistarkastukseen ja laitteen 3 määräaikaistarkastukseen 2 h 15 m. Määräaikaishuoltoihin meni siis yhteensä 6 tuntia 45  min -mutta kokonaistyöaikaa sen sijaan saattaa tulla silti 8 tuntia lakisääteiseen työaikakirjanpitoon. Kokonaistyöaikaa kirjataan samana päivänä 8 tuntia, koska , koska Markku teki töitä klo 8-16 osallistui työaikana myös tuotannon palaveriin (30min), piti ruokatauon (30 min) ja kahvipaussinkin (15min).

Työaikakirjaus

 

Kunnossapidon työtehtäviin käytetyt tunnit ovat lakisääteisen työajan sisällä olevia työtunteja.

Niitä ei pidä sotkea keskenään vaikka ne ovatkin työtunteja useimpien näkökulmasta. Kunnossapitosovelluksen ja organisaation näkökulmasta kuitenkin eri asioita. Siksi mekin haluamme tehdä selkeän eron näille kahdelle. 

Jos haluat lukea tarkemmin lakisääteisestä työajanseurannasta, voit siirtyä sitä käsittelevälle sivulle: Työajanseuranta

 

Erilaisten koneisiin, laitteisiin ja huoltoihin kohdistuvien tuntien kirjaaminen ja seuranta mobiilisti

 

Sen tulee olla helppoa ja kätevää. Vain siten voidaan minimoida riski, että tärkeää tietoa jäisi kirjaamatta. Huoltomies voi kätevästi hommat hoidettuaan kirjata myös tehtävän työtunnit kaiken muun tärkeän tiedon ohella. Mobiilikirjaus on tehty nopeasti paikanpäällä. Ei tarvitse kirjata tunteja minnekään muualle tai toimittaa erillisiä paperilomakkeita työnjohdolle.

Samalla työnjohto saa heti kirjauksen jälkeen tiedot käyttöönsä ja näkevät tehdyn työn kuitatuksi. Näitä työtehtävälle kirjattuja tunteja voidaan käyttää tehtyjen töiden todentamiseen, asiakkaan laskutukseen tai vaikka oman organisaation kustannuksien laskemiseen. Samalla ollaan tietoisia mihin työaika kuluu. 

Raportoitujen tuntien perusteella on mahdollista koostaa erilaisia raportteja tehtäville kohdistuneiden tuntien mukaisesti. Se helpottaa töiden resurssointia ja sen suunnittelua erilaisille tehtäville toteutuneiden tuntien mukaisesti.  Työnohjauksen, työtehtävien hallinnan ja töiden raportoinnin tulee olla helppoa, tehokasta ja mobiilisti hoidettavaa. 

 

Tehtävät Kanban

 

Miksi valita mobiili vaihtoehto?

 

  • Spotilla mobiilisovelluksen käyttämisen oppii helposti ja nopeasti
  • Kaikki tehtävät ja niille käytetyt tunnit voidaan kuitata mobiilissa paikanpäällä
  • Laatu paranee, kun varmistetaan asioiden tekeminen ja kuittaaminen
  • Nopea ja helppo tapa saada kuitatuista töistä ja tunneista koostettuja raportteja
  • Kenttätyössä ei tarvitse palauttaa paperisia lomakkeita toimistolle työnjohdolle
  • Resurssointi helpottuu ja tehostuu kirjauksien avulla

 

Spotilla® helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla kehität toimintaa, reagoivasta ennakoivaan kunnossapitoon, helpotat huoltojen standardisointia, pysyt ajan tasalla tehtävienhallinnan tilanteesta ja raportoit helposti selkein näkymin. 

 

Haluatko kuulla lisää työajanseurannasta tai tehtävien tuntien kirjaamisesta mobiilisti?

 

Varaa maksuton palaveri myynnin kanssa ja keskustele lisää aiheesta

 

Varaa palaveri

 

Voit myös tutustua Spotillaan virtuaalisessa esittelyssä saat tietää miten helppo ja mobiilipohjainen kunnossapitojärjestelmä Spotilla toimii ja miten se voisi auttaa sinua.

Virtuaaliesittely

 

 

 

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.