<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Jarno • tammikuuta 13, 2022

Mitä huomioida: ennakoiva kunnossapito & ennakkohuoltojen suunnittelu?

Ennaltaehkäisevä kunnossapito on ehdottomasti tärkeä osa mitä tahansa kunnossapitostrategiaa. Se on avainasemassa kunnossapitokustannusten alentamisessa, laitteiden seisokkiaikojen vähentämisessä, omaisuuden käyttöiän ja tehokkuuden parantamisessa sekä työturvallisuuden lisäämisessä.

Yksi ennaltaehkäisevän kunnossapidon kulmakiviä on ennakkohuolto

Jatka lukemista, pyrimme tässä blogissa avaamaan tätä asiaa ja antamaan käytännön ratkaisuja miten päästä alkuun ennakkohuoltojen kanssa. 

Miksi ennakoiva kunnossapito on sinulle tärkeä asia?

 

Koska elämme aikakautta, jossa tuotannon laitteet ja automaatio lisääntyvät koko ajan. Samalla lisääntyy tuotannontekijöiden hallinnan tarve. Odottamattomat käyttökatkokset ovat valitettavasti osa tätä tuotannon arkipäivän kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevä & ennakoiva kunnossapito on tärkeää kaikille, myös sinulle, joka haluat vähentää kunnossapidon ja tuotannon häiriöiden kustannuksia. 

Mutta, hetkinen.. mitä se ennakoiva kunnossapito on ja miten ennakkohuollot ovat niin tärkeä asia, että siitä kannattaa kirjoittaa?

 


 

Ennakoiva kunnossapito

 

Kunnossapito on tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyvä yleistermi. Se on kattoterminä huomattavasti laajempi kuin huolto.

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon kuuluu tarvittavien varotoimenpiteiden ja toimien toteuttaminen onnettomuuksien tai laitevikojen estämiseksi, ennen kuin ne tapahtuvat. Esimerkiksi säännölliset tuotannon ja laitteiden tarkastukset, tärkeiden laitteiden puhdistus ja voitelu ovat kaikki esimerkkejä ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta.

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon tavoitteena on ehkäistä laitevikoja ennen niiden syntymistä ja vähentää onnettomuusriskiä. Varotoimenpiteiden toteuttaminen riskien minimoimiseksi tarkoittaa viime kädessä sitä, että sinä ja henkilökuntasi voitte keskittyä parantamaan sitä, mikä jo toimii, sen sijaan, että joudutte korjaamaan sitä, mikä on rikki.

Konkreettisten toimien lisäksi kunnossapitoon liittyy keskeisenä osana oma ajattelutapa.

Ennakoiva kunnossapito on osa kokonaiskunnossapitoa, joka sisältää myös korjaavan kunnossapidon. Voidaan puhua myös ennakko- ja määräaikaishuolloista tai ehkäisevästä kunnossapidosta sekä korjaushuolloista.

Laitteiden korjaaminen on välttämätöntä silloin kun ne rikkoontuvat, kun taas ennakoivassa huollossa voidaan näennäisesti "säästää" jättämällä se vain kokonaan tai osittain tekemättä.

Oleellista on ymmärtää, että jättämällä ennakoiva kunnossapito tekemättä, joudutaan väistämättä jollakin aikajänteellä maksamaan enemmän korjaavasta kunnossapidosta. Odottamattomat käyttökatkokset ovat myös arkipäivää. 

 

Ennakoivan kunnossapidon osalta on määriteltävä laite- ja konekohtaisesti se määrä ennakoivaa kunnossapitoa, jolla optimoidaan kustannustehokkuus huomioiden tuotannon menetykset ja korjaavan kunnossapidon kustannukset. Yllä olevassa kuvassa on esitetty perusteet, jolla em. optimaalinen määrä voidaan perustella.

Varsinaisen kunnossapito-ohjelman tai kunnossapidon huolto-ohjelman määrittämisen tulee perustua tunnettuihin tietoihin esimerkiksi, turvallisuuteen, varaosasaatavuuteen, toimitusaikoihin, ympäristövaikutuksiin ja muihin näkökulmiin peilaten. Käytännön kannalta taas on tärkeää, että ennakoiva kunnossapito toteutetaan laadukkaasti siten kuin se on kunnossapito-ohjelmassa määritelty.

Lyhyesti sanottuna, tuotannon arkipäivässä joudut kohtaamaan tietyn määrän riskejä liittyen työntekijöiden turvallisuuteen, laitteiden käytön turvallisuuteen ja kiinteistöjen  turvallisuuteen kunnossapidon osalta. Säännöllisillä ennaltaehkäisevillä huoltotoimenpiteillä varmistat, että olette suojassa merkittäviltä riskeiltä ja onnettomuuksilta, jolloin liiketoimintasi tavoitteet ja turvallisuustavoitteet säilyvät ennallaan.

Juuri tämän vuoksi ennakkohuollot ovat TODELLA tärkeä työkalu osana ennakoivaa kunnossapitoa.

Katso tarkemmin kuinka voisit helpottaa vikailmoitusten hallintaa

 

HubSpot Video


Käsitellään nyt tarkemmin ennakkohuoltoja osana kunnossapitoa ja miten ne hyödyttävät sinua.

 

 


 

Ennakkohuolto osana tuotannon arkipäivää

 

Ennakkohuollot ovat merkittävä osa kunnossapidon arkipäivää ja niiden tavoitteena on tuotannon laitteiden ja koneiden käytettävyyden ylläpito ja parantaminen. Erityisen tärkeää ennakkohuolloissa on määritellä huollettaville koneille juuri oikea hetki huollolle. Ei liian aikaisin eikä liian myöhään. Ennakkohuollon pitää olla suunnitelmallista ja säännönmukaista. Se ei ole erillinen osa vaan osa kunnossapidon kokonaisuutta. Osa jokapäiväistä kunnossapitoa.

Historiallisesti kunnossapitoa on kirjattu ja seurattu kynällä ja paperilla tai taulukkolaskennalla, jotka molemmat ovat hyvin manuaalisia ja aikaa vieviä eivätkä aina johda tarkkaan analyysiin. Tee valinta jo tässä vaiheessa ottaa käyttöösi moderni työkalu.

 


 

Miten pääsen alkuun kunnossapidon ennakkohuoltojen kanssa?

 

Tässä muutamia asioita pohdittavaksi:

 1. Jokainen organisaatio ja tuotanto tarvitsevat omiin tarpeisiin perustuvan ennakoivan kunnossapidon ja ennakkohuollot. Siksi on tärkeää pohtia muutamia asioita oman tuotannon näkökulmasta ja omista tarpeista
 2. Määritellä omien tarpeiden mukaisesti oikeat korjausajat koneille ja laitteille
 3. Huomioida erilaiset viranomaismääräykset esimerkiksi pakollisista tarkastuksista ja tarkastuksien kirjauksista
 4. Määritellä oman tuotannon kriittiset koneet ja laitteet, joiden häiriöistä aiheutuu merkittävää haittaa (laitteet voi priorisoida järjestykseen)
 5. Tärkein asia on: miten aiot hallita tätä kokonaisuutta helposti ja järkevästi?
 

Miten rakennan toimivan kokonaisuuden?

 

 1. Valitsemalla oikeanlaisen modernin ja helppokäyttöisen digitaalisen työkalun, jolla samalla tehostat kunnossapitoa omassa kiinteistössä tai asiakkaan tiloissa

 2. Suosittelen unohtamaan paperilomakkeet, mapit, Teamsit, Office24:n ja Excelin, ne ovat tarkoitettu aivan muuhun käyttöön kuin modernin ennakoivan kunnossapidon hommiin

 3. Tuotannosta tuleva "tieto" tulee voida kirjata helposti ohjelmistoon/sovellukseen

 4. Kaiken tiedon kerääminen pitää olla mahdollisimman helppoa, jotta voidaan varmistaa kaikki kirjaukset pienimpiä vikakirjauksia myöden

 5. Kaikki tiedot koneista ja laitteista tallennetaan tilanteeseen sopiville digitaalisille laitekorteille (konetiedot, historiatiedot, ohjeistukset, huollot jne.)

 6. Tuotannon ja tekniikan tietojen perusteella voidaan aloittaa kokeilemaan miten oma ennakkohuollot saa luistamaan tiedon ja huoltotiimin avulla

 7. Kokeilun jälkeen suunnitelmaa parannetaan ja luodaan omalle tuotannolle sopiva ennakkohuolto-ohjelma
 8. Huomioi kunnossapidon ja ennakkohuoltojen resurssointi: ne ovat kaikki kunnossapidon arkipäiväisiä työtehtäviä, eivät erikseen muusta kunnossapidosta suoritettavia työtehtäviä.

 

HUOM! Ennen kuin alat pohtia tätä listaa mielessäsi ja minkälaisia hommia pitäisi hoitaa, on ensiarvoisen tärkeää valita sähköinen työkalu kunnossapidon, ennakoivan kunnossapidon ja ennakkohuoltojen suorittamiseksi. Katso lyhyt video miten se onnistuu helposti.

 

HubSpot Video

 

 

Ennakkohuolto- ja määräaikaishuoltojen määritteleminen on yksinkertaista ja helppoa. Spotillan avulla pystyt siirtymään kohti ennakoivaa ja ennustavaa kunnossapitoa, pois korjaavasta ja reagoivasta huollosta. Monipuoliset toiminnallisuudet tuovat lisäarvoa työnjohdolle. 

Samalla voit tutustua miten helposti ja digitaalisesti tuoda kaiken laitetiedon dokumentoinnin ja ylläpitämisen kenttätyöntekijän ulottuville. 

 

HubSpot Video
 

 

Kaaviot, kuvat, ohjeet ja perustiedot - aina siellä missä niitä tarvitaan. Huoltojen ja töiden tekeminen helpottuu, kun ei tarvitse arpoa mitä varaosia laitteelle tarvitaan tai mitä laitevalmistajan ohjeistus toteaa huollon suorittamisesta.

Ota pohdinnassa myös huomioon erilaisia kunnossapitoon vaikuttavia tai liittyviä asioita, kun määrittelet kunnossapito-ohjelmaa eri laitteille ja koneille, kuten alla olevassa kaaviossa on havainnollistettu. 

 

 

 

Kun ennakkohuolto-ohjelma on määritelty, se tulee mallintaa soveltuvaan kunnossapitojärjestelmään, jonka avulla varmistetaan, että huollot on tehty asianmukaisesti ja laadukkaasti. 

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmistot ovat loistavia työkaluja, joiden avulla voidaan luoda ja aikatauluttaa työtilaukset tehokkaasti digitaalisesti ennaltaehkäisevää kunnossapitoa varten. Nämä hyödylliset ohjelmat vähentävät huomattavasti aikaa, jonka muuten käyttäisit järjestelmien seurantaan manuaalisesti. Lisäksi ne pitävät kaiken huoltohistoriasi yhdessä paikassa. Helposti saatavilla ja digitaalisessa muodossa.

Ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmiston käyttäminen hyödyttää suuresti sinua, sillä ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmat mahdollistavat digitaalisten työtehtävien  luomisen sähköisille lomakkeille ja lähettämisen yhdessä virtaviivaistetussa järjestelmässä, ja niiden avulla voit muokata valmiita tai käynnissä olevia korjauksia ja huoltoja. Lisäksi monet näistä ohjelmista vapauttavat teknikot suurimmasta osasta hallinnollisia tehtäviä, joten he voivat keskittyä laitteiden tarkastamiseen ja huoltoon.

Katso lyhyt video sähköisten lomakkeiden tuomasta hyödystä ennakoivalle kunnossapidolle ja ennakkohuoltojen suunnitteluun.

 

HubSpot Video


Ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmistojen avulla kunnossapidontiimit pääsevät myös helposti käsiksi kaikkiin tarvitsemiinsa ennaltaehkäisevän kunnossapidon työmääräyksiin ja ne lähettävät herätteitä ja muistutuksia siitä, milloin seuraava tarkastus on määrä suorittaa. Lisäksi voit seurata työmääräyksiä niiden prosessin läpi alusta loppuun, ja saat käyttöösi tietoja ja trendejä, jotka osoittavat käyttökatkokset, korjauskustannukset ja jopa ongelmien syyt.

 


 

Mistä löytäisin hyvän ratkaisun kunnossapitoon ja ennakkohuoltoihin?

 

Meiltä Spotillalta!

Huolimatta siitä, että oliko mielessäsi kunnossapitojärjestelmä, kunnossapitosovellus, huoltojärjestelmä, kunnossapito-ohjelma, huolto-ohjelma tai toiminnanohjausjärjestelmä.

Samoin riippumatta siitä millä toimialla olet tai teetkö omaa kunnossapitoa tai kunnossapitoa asiakkaalle. Oli kyse sitten valmistavasta teollisuudesta, elintarvikkeiden valmistamisesta, energian tuotannosta, pelastustoimesta, terveydenhuollosta, kiinteistöhuollosta.. 

Huolto- ja kunnossapitosovellus Spotilla auttaa sinua kunnossapidossa, ennakoivassa kunnossapidossa ja ennakkohuolloissa. 

 

Kokeile itse miten Spotilla toimii ja auttaa sinua ennakoivassa kunnossapidossa ja ennakkohuoltojen suunnittelussa!

Kokeile ilmaiseksi

 

 

Katso miten Spotilla voisi tehostaa toimintaa kenttätyössä omissa tiloissa tai asiakkaan tiloissa.

 

HubSpot Video

 

 


 

Miten huolto- ja kunnossapitosovellus Spotilla voi auttaa minua ennakoivassa kunnossapidossa ja ennakkohuoltojen suunnittelussa? 

 

Kaikki työkalut ennakoivaa kunnossapitoa varten

Katsastukset, vuosihuollot ja muut määräaikaishuollot, kalibroinnit ja muut ennakoivan kunnossapidon tehtävät - yhdessä paikassa!

✔ Toistuvat huollot
✔ Huoltojen muokattavat tarkastuslistat
✔ Rooli-, ryhmä- tai vastuupohjaiset työjonot
✔ Tuntien ja varaosien kirjaaminen
✔ Töiden kuittaus mobiililla tai selaimella
✔ Excel- ja PDF-raportointi
✔ Sähköposti- ja push-ilmoitukset
✔ Helppo ja nopea kirjaaminen ja kuittaaminen
✔ Vähennä sähläystä papereiden ja whatsapp viestien kanssa

 

Kokeile itse miten Spotilla toimii ja auttaa sinua ennakoivassa kunnossapidossa ja ennakkohuoltojen suunnittelussa!

Kokeile ilmaiseksi

 


 

Pysy ajan tasalla tehtävienhallinnan tilanteesta

Työmääräimet, ennakoivan kunnossapidon tehtävät, vuosihuollot, tarkastukset, arvioinnit, viankorjaukset ja muut työt - yhdessä paikassa!

✔ Työt oikeiden henkilöiden työjonoissa
✔ Työt tulevat tehtyä ajallaan
✔ Työn kuittaaminen reaaliaikaisesti
✔ Tuotannon tehtävien seuraaminen
✔ Mallipohjat suunnittelua helpottamaan
✔ Tarkastuslistat tehtäville
✔ Kirjaa huoltoihin käytetyt tunnit helposti
✔ Ole tietoinen, mihin asentajien aika menee
✔ Vähennä sähläystä papereiden ja whatsapp viestien kanssa

 

Kokeile itse miten Spotilla toimii ja auttaa sinua ennakoivassa kunnossapidossa ja ennakkohuoltojen suunnittelussa!

Kokeile ilmaiseksi

 


 

Selkeää töiden raportointia ja tilannekuva

Tiedät mihin työaika kuluu ja mitä on tulossa. Työmääräimet, ennakoivan kunnossapidon tehtävät, vuosihuollot, tarkastukset, arvioinnit, viankorjaukset ja muut työt - yhdessä paikassa!  

✔ Työt oikeiden henkilöiden työjonoissa
✔ Työhön käytetyn ajan ja varaosien kirjaaminen
✔ Vikakeikan tilanne ja päivitys
✔ Tuotannon tehtävien seuraaminen
✔ Varmista, että kaikki työ tulee laskutettua
✔ Vähennä työpyyntöjen käsittelyyn käytettyä aikaa
✔ Tehosta huollon toimintaa
✔ Ole tietoinen, mihin asentajien aika menee
✔ Töiden todentaminen ja raportointi esim. viranomaisille kätevästi

 

Kokeile itse miten Spotilla toimii ja auttaa sinua ennakoivassa kunnossapidossa ja ennakkohuoltojen suunnittelussa!

Kokeile ilmaiseksi

 


 

Miten asiakkaamme erilaisilla toimialoilla ovat kehittäneet omaa kunnossapitoaan Spotillan avulla?

Käy katsomassa lyhyissä videoissa miten VRX, Malviala, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos tai Hako Ground & Garden ovat ratkaisseet ennakoivaa kunnossapitoa ja suunnitelleet ennakkohuoltoja Spotillan avulla.

Katso asiakastarinoita

 

Jos haluat puhua lisää ennakoivasta kunnossapidosta ja ennakkohuoltojen suunnittelusta juuri sinun organisaatiossasi, ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Ota yhteyttä

 


 

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.