<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Lauri • helmikuuta 16, 2021

Mobiilia kenttätyön ohjausta

Miksi kunnossapidon kenttätyön johtamisessa tarvitaan hyviä mobiiliratkaisuja?

Nykyisin "kenttätyötä" tehdään melkeinpä toimialasta riippumatta osaavien ammattilaisten toimesta. Nämä oman alansa asiantuntijat johtavat monesti omaa työtään ja heillä on hyvä kyky ratkaista itsenäisesti töissään kohtaamia ongelmia. Kunhan organisaatiossa on pidetty huolta siitä, että työn suorittajalla on oikea tieto, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa - hän kyllä hoitaa työt mainiosti. 

Mikä sitten on tärkeää tällaisen kenttätyön johtamisessa? Ei voida enää ajatella, että "sitten joskus" työnjohto ehtii "pöytäkoneelta" katsella työjonoa, vaan asiakkaiden (olivat ne sitten sisäisiä tai ulkoisia) tarve nopealle ja tehokkaalle reagoinille on jatkuvasti kasvanut. Asiakkaat haluavat läpinäkyvyyttä prosessiin - kun asioista ilmoitetaan tai työ tilataan - on asiakkaan tai ilmoittajan saatava (milloin hyvänsä) selvyys siihen, miten työt etenevät. 

Tämän päivän "just-in-time" kulttuuri kenttätyössä tarkoittaa sitä, että kaikenlainen "ennakoiva" toiminta on pyritty minimoimaan ja asioihin halutaan ennemmin pystyä reagoimaan nopeasti silloin, kun tarve sille ilmenee. Tämä vaatii palvelua tuottavalta organisaatiolta tai yritykseltä hyvää valmiutta teknisesti (ohjelmistot) ja toiminnallisesti (prosessit). 

Builders discussing procedures

Kenttätyön johtamisessa työnjohdolla on oltava kyky sekä nähdä mobiilisti työtilanne, että pystyä hallitsemaan työjonoa ja sisään tulevia keikkoja helposti. Tämä ei onnistu järkevästi, jos aina pitää kaivaa läppäri esiin ja kirjautua palveluun. Tarvitaan helppo ja joustava tapa nähdä työtilanne ja johtaa sitä. 

Kaikenlainen "hukka" pitäisi pystyä eliminoimaan siitä prosessista, jossa:

  • Töitä ilmoitetaan tai tilataan
  • Työt vastaanotetaan ja käsitellään
  • Työt vastuutetaan tekijälle
  • Työt suoritetaan ja dokumentoidaan
  • Työtunnit ja varaosat kirjataan
  • Työt raportoidaan ja hyväksytään
  • Työt laskutetaan

Hukka syntyy siitä, että tehdään asioita huonoilla työkaluilla (ohjelmistot tai niiden puute) tai siitä, että ei olla mietitty miten prosessi toimii. Hyvä asia on se, että hukka saadaan poistettua heti kun em. asiat laitetaan kuntoon. 

kanban


Kaikkien yritysten ja organisaatioiden pitää pystyä tutkimaan kriittisesti omia toimintatapojaan. Kysymykset, kuten "teemmekö asioita järkevästi" ovat avainasemassa siinä, että toimintaa päästään muuttamaan paremmaksi. Kannattaa muistaa, että mikään asia ei muutu paremmaksi "itsestään" ja että aina löytyy niitä soraääniä, jotka vastustavat kaikkea muutosta. Näiden asioiden ei kuitenkaan kannata antaa estää toiminnan kehittämistä, koska sen tavoitteenahan on parempi työympäristö kaikilla ja enemmän arvoa asiakkaalle

Spotilla Ohjelmisto

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.