<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Mikko Laine • elokuuta 16, 2023

Miksi mobiilisovellus on kunnossapidon tärkeimpiä työkaluja

Mobiililaitteiden vallankumous on saavuttanut myös kunnossapitoalan, tarjoten huoltoteknikoille ja ammattilaisille uudenlaisen tavan lähestyä tiedonhallintaa. Mobiilikunnossapito tarkoittaa käytännössä sitä, että voit kantaa koko kunnossapito-ohjelmaa taskussasi älypuhelimen tai tabletin muodossa. Tämä mahdollistaa kriittisten tehtävien suorittamisen missä tahansa ja milloin tahansa, mikä puolestaan lisää kunnossapidon tehokkuutta, joustavuutta ja tarkkuutta.

Yksi merkittävä etu mobiilikunnossapidossa on sen tuoma vapaus. Enää ei tarvitse olla sidottuna tiettyyn paikkaan tai aikaan suorittaessaan kunnossapitotoimenpiteitä. Puhelimessa kulkee mukana tarvittavat tiedot, ohjeet ja työkalut, mikä tekee huoltotehtävistä joustavampia ja vähentää tarvetta palata toimistoon jokaisen tehtävän välissä. Tämä säästää aikaa ja resursseja, lisäten samalla kunnossapidon nopeutta ja tarkkuutta.

Mobiilisovellusten ansiosta voit myös reagoida nopeasti äkillisiin kunnossapitotarpeisiin. Saat ilmoituksia suoraan mobiililaitteeseesi, kun joku havaitsee mahdollisia ongelmia tai häiriöitä. Tällöin voit välittömästi tutkia tilannetta, tarkistaa laitteiden historian ja dokumentaation sekä tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka olisitkin poissa koneen ääreltä. Tämä ominaisuus on erityisen arvokas, kun kyseessä ovat kriittiset laitteet, joiden toimintahäiriöt voivat aiheuttaa suuria häiriöitä ja kustannuksia.

Mobiilikunnossapito on siis enemmän kuin vain uusi trendi – se on käytännön työkalu, joka on muuttanut kunnossapitoalan toimintaa perustavanlaatuisella tavalla. Se tekee kunnossapidosta joustavampaa, nopeampaa ja entistä tehokkaampaa, parantaen samalla kokonaisvaltaisesti laitteiden käytettävyyttä ja toimintavarmuutta.Nopeampaa reagointia ja reaaliaikainen seuranta

Etäkunnossapito on yksi mobiilikunnossapidon keskeisistä osa-alueista, ja se avaa ovet uudenlaiselle yhteistyölle ja tehokkuudelle. Mobiilisovelluksen ansiosta voit saada tilannekuvan missä tahansa oletkin, tarjoten reaaliaikaista näkymää töiden ja laitteiden tilasta ja suorituskyvystä. Tämä mahdollistaa huoltohenkilöstölle nopean reagoinnin, tehokkaan vianmäärityksen ja suunnitellun kunnossapidon suorittamisen sekä mahdollistaa tuen tarjoamisen myös etänä – kaikilla on samat tiedot käytettävissä.

Reaaliaikaisen seurannan etu on ilmeinen etenkin tilanteissa, joissa laitteiden tai järjestelmien toimintahäiriöt voivat aiheuttaa suuria haittoja tai kustannuksia. Mobiilisovellukset tarjoavat huoltohenkilöstölle tarkan näkymän töiden tilanteesta, tiedoista ja mahdollisista ongelmista. Tämä vähentää merkittävästi häiriöiden kestoa ja minimoi mahdolliset tuotantokatkokset.

Lisäksi etäkunnossapito helpottaa henkilöiden välistä yhteistyötä, vaikka he olisivat fyysisesti eri paikoissa. Kokeneet huoltoteknikot voivat tarjota ohjausta ja neuvoja etäyhteyden kautta kollegoilleen, jotka suorittavat kunnossapitotehtäviä. Tämä nopeuttaa oppimista ja ratkaisujen löytämistä, parantaen samalla koko tiimin tehokkuutta.

Kaiken kaikkiaan etäkunnossapito mobiilisovellusten avulla on vahva esimerkki siitä, miten teknologia voi yhdistää taitoja ja resursseja, tarjoten reaaliaikaista yhteistyötä ja tehokasta vianmääritystä missä tahansa ja milloin tahansa. Se mahdollistaa kunnossapidon ammattilaisille nopean ja joustavan toiminnan, vähentäen samalla merkittävästi häiriöiden ja kustannusten riskejä.


Tehokas vianmääritys ja dokumentointi mobiilisti
Yksi mobiilikunnossapidon merkittävimmistä eduista on sen kyky tarjota nopeaa ja tehokasta vianmääritystä sekä reagointia suoraan kenttäolosuhteissa. Mobiilisovellukset tuovat mukanaan monipuoliset tiedot, työkalut ja toiminnot, jotka auttavat huoltohenkilöstöä diagnosoimaan ongelmia ja suorittamaan korjauksia nopeammin. Tämä lyhentää huoltotoimien kestoa.

Kun huoltoteknikko saa ilmoituksen mahdollisesta viasta mobiilisovelluksen kautta, hän voi käyttää sovellusta saadakseen pääsyn laitteiden yksityiskohtaisiin historiatietoihin ja dokumentaatioon. Tämä auttaa tunnistamaan ongelman alkuperän ja laajuuden nopeasti. Näin huoltohenkilöstö varmistaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn.

Teknikko voi kirjata suoritetut toimenpiteet suoraan sovellukseen ja päivittää tiedot reaaliaikaisesti kunnossapito-ohjelman tietokantaan. Tämä tekee huoltotoimista jäljitettäviä ja helposti dokumentoitavia, mikä on tärkeää niin laitteiden toimintavarmuuden kuin raportoinnin kannalta.

Kaiken kaikkiaan mobiilikunnossapito mahdollistaa nopeamman vianmäärityksen ja korjauksen, mikä puolestaan vähentää tuotantokatkoksia ja kustannuksia. Mobiilisovellusten avulla huoltoteknikot voivat käyttää älypuhelimiaan tai tablettejaan kätevinä työkaluinaan, saavuttaen kunnossapidon tehokkuuden uusiin ulottuvuuksiin missä tahansa työskentelyolosuhteissa.


Valokuvat ja videot kertovat joskus enemmän kuin tuhat sanaa
Videoiden ja valokuvien tallentaminen ja jakaminen on tullut entistä helpommaksi ja nopeammaksi digitaalisen teknologian kehittymisen myötä. Niinpä myös monet kunnossapidon ammattilaiset ovat alkaneet hyödyntää videoita yhä enemmän työssään. Mobiili kunnossapito-ohjelmiston pitää sisältää tehokkaat video-ominaisuudet, jotka helpottavat kunnossapitotöiden dokumentointia ja vianetsintää. 

Mobiilin kunnossapito-ohjelmiston voidaan tallentaa valokuvia ja videoita vaikka vikatilanteista suoraan kunnossapito-ohjelmistoon – myös Spotillassa videot voidaan helposti liittää osaksi huolto- ja kunnossapitotehtäviä ja tallentaa vaikka suoraan vikailmoitukseen. Tämä auttaa parantamaan kunnossapitodokumentaation laatua ja tehokkuutta, sillä videot tarjoavat monesti tarkemman ja havainnollisemman kuvan tilanteesta kuin pelkät tekstipohjaiset dokumentit tai valokuvat. Esimerkiksi jokin outo ääni tai muu tilanne voi usein olla parasta dokumentoida videolle.

Videotyökalujen avulla kunnossapitotilanteet voidaan myös nopeasti jakaa ja selittää etätyöskentelytilanteissa tai silloin, kun kunnossapito ei ole paikan päällä. Tämä auttaa parantamaan tiimityön tehokkuutta ja nopeuttamaan huoltotöiden suorittamista. Lisäksi videot ovat hyvä työkalu, jotka auttavat uusia henkilöitä suoriutumaan tehtävistä ja kehittämään uusien henkilöiden taitoja ja osaamista.


Käyttäjäkokemus ja koulutus mobiilikunnossapidossa
Mobiilikunnossapito ei ole vain tehokkaampaa ja kätevämpää vianmäärityksen ja korjauksen osalta, vaan se parantaa myös huomattavasti kunnossapitoalan kokonaiskäyttäjäkokemusta. Mobiilisovelluksen helppokäyttöisyys tekevät huoltotehtävien suorittamisesta sekä dokumentoinnista sujuvaa ja vaivatonta.

Mobiilisovellus on suunniteltu siten, että se tarjoaa selkeät toiminnot tehtävien suorittamiseksi. Tämä helpottaa erityisesti uusien huoltoteknikoiden perehdyttämistä ja nopeuttaa heidän oppimiskäyräänsä. Mobiilisti saatavilla oleva tieto, valokuvat ja videot edistävät myös nopeampaa ammattitaidon kehittymistä, kun uusia henkilöitä tulee taloon.

Käyttäjäkokemus mobiilikunnossapidossa ei rajoitu pelkästään huoltohenkilöstöön. Mobiilisovellukset mahdollistavat myös helpon ja läpinäkyvän viestinnän huollon, tuotannon ja ylemmän johdon välillä. Tietoja voidaan jakaa reaaliaikaisesti, ja viestintä voidaan suorittaa suoraan sovelluksesta, mikä auttaa tehokkaassa päätöksenteossa ja resurssien hallinnassa.

Kaiken kaikkiaan mobiilikunnossapito tarjoaa kunnossapitoalan ammattilaisille paremman työkalun ja kokemuksen, kun he suorittavat tehtäviään missä tahansa ja milloin tahansa. Käyttäjäystävällinen mobiilisovellus tukee tehokasta ja ammattitaitoista toimintaa, parantaen samalla huollon yhteistyötä ja koko organisaation suorituskykyä.

Tiesitkö, että Spotillan mobiilisovelluksen käyttö äärimmäisen helppoa?

Kaikki tärkeät tiedot ovat helposti saatavilla ja löydettävissä – tämän ansiosta niitä voidaan hyödyntää päivittäisessä työssä.

Esimerkiksi QR-/NFC-tagilla saadaan valittua oikea kohde heti ja kaikki valokuvat ja videot saadaan mukaan helposti. Vikailmoitus kohdistuu heti oikeaan kohteeseen tai laitteeseen ja se on aina löydettävissä - missä tahansa tilanteessa! Tämä auttaa luomaan arvokkaan tietopääoman vikailmoituksista, joita sitten myös hyödynnetään päivittäisessä työssä, koska historiatieto on löydettävissä helposti.

Katso videolta miten helppoa on hallita kaikki häiriö- ja vikailmoitukset sekä palvelupyynnöt Spotillan avulla

 

 

Katso videolta miten laitetietojen ja huoltokohteiden tiedonhallinta onnistuu Spotillan avulla

 

 

Kannattaa katsoa Spotillan virtuaalinen esittelytallenne

Spotillan avulla saat tiedon helposti liikkumaan eikä sen hallinta ole enää ongelma. Spotillan kanssa saat hyödynnettyä kaikkea tietoa erittäin helposti - myös videoita.

Tilaa itsellesi esittelytallenteesta linkki sähköpostiisi. Paina alla olevaa painiketta ja tilaa katselulinkki.

VIRTUAALIESITTELY

 

Spotillan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa:

  • Erittäin helppokäyttöinen ja kunnon natiivi mobiilisovellus, jolla työt on helppo dokumentoida missä tahansa (ei mikään verkkoselain )
  • Selkeä käyttöliittymä, joka on helppo oppia ja käyttää
  • Yksinkertainen ottaa käyttöön
  • Töidenhallinta ja huoltokalenterinäkymät, jotka auttavat suunnittelemaan ja seuraamaan töitä
  • Vikailmoituksien tekeminen ja hallinta videoineen ja valokuvineen
  • Laite- ja kohderekisteri, johon voi tallentaa kaikki huoltokohteet, laitteet ja niiden tiedot
  • Hälytykset, jotka ilmoittavat automaattisesti, kun jokin tarvitsee huoltoa tai kun huolto on myöhässä
  • Automaattiset raportit, joiden avulla voi seurata  töidenhallintaa, kunnossapitokustannuksia ja ennustaa tulevia huoltotarpeita

Katso virtuaaliesittely ja saat paljon lisätietoa. Se varmasti vastaa moniin kysymyksiisi, joita mietit tarvittavien työkalujen osalta.

Tilaa itsellesi esittelytallenteesta linkki sähköpostiisi. Voit katsoa tallenteen milloin tahansa paikasta riippumatta. Paina alla olevaa painiketta ja tilaa katselulinkki.

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.