<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Jarno • marraskuuta 30, 2021

Moderni, mobiili ja helppokäyttöinen kunnossapitojärjestelmä

Kunnossapidon nykytilanne

 

Minkä arvosanan antaisit omalle kunnossapidon organisaatiollesi asteikolla 1-10?

 • Jos vastasit 8-10 olet tilanteessa, jossa kunnossapidon taso vastaa vähintään kaikkia välttämättömiä tarpeita. 
 • Jos vastasit jotain 1-7 väliltä olet tilanteessa, että kunnossapitoa olisi syytä kehittää.

 

Mitä kehittää omassa kunnossapidossa?

 

Ensimmäinen tärkeä asia kunnossapidossa on tiedonhallinta.

Tarkemmin, miten tietoa hallitaan. 

 • Omassa päässä ja jokaisen kunnossapidon tiimin päässä?
 • Paperilla tai esimerkiksi Excelissä?
 • Jossakin järjestelmässä tai ohjelmistossa?

Toinen tärkeä asia tiedonhallinnan lisäksi on kunnossapidon tietojen taso.

 • Puuttuuko tietoja vai löytyykö kaikki olennainen tieto jostakin?
 • Jos tietoa puuttuu, tarkemmin mitä tietoa puuttuu?
 • Minkälaisia ongelmia kunnossapidon tiedon puute aiheuttaa?

Moni käyttää edelleen kunnossapidon dokumentointiin kynää ja paperia. Se lisää riskiä, että tärkeitä kunnossapidon tietoja puuttuu kunnossapitoon osallistuvilta henkilöiltä. Tämä puuttuva tieto voi olla esimerkiksi:

 • Huoltohistoriaa tehdyistä töistä
 • Vikahistoriaa
 • Dokumentaatioita
 • Laitetietoja
 • Varastotietoja
 • Koneen käyttäjien tekemiä havaintoja 
 • Laaturaportoinnin pohjana olevia kirjauksia???

 

Puuttuva tieto aiheuttaa ongelmia organisaatiolle tai vaikuttaa toimintaan

 • Tuotantohäiriöiden ratkaiseminen vie enemmän aikaa
 • Aikaa kuluu puuttuvan tiedon selvittämiseen
 • Tiedon puuttuminen voi vaikuttaa tehokkuuteen
 • Asiat henkilöityvät ja lisäävät riskejä
 • Raportointi vie aikaa ja on työlästä
 • Suunnittelu kärsii tiedon puutteesta, sillä suunnittelua tehdään mututuntumalla

 

Haluatko kuulla lisää?

Spotillan virtuaalisessa esittelyssä näet itse miten moderni, mobiili ja helppokäyttöinen kunnossapitojärjestelmä Spotilla toimii ja miten se auttaa sinua.

Virtuaaliesittely

 

Tai voit kokeilla itse miten Spotilla toimii. Maksutta. 

Kokeile ilmaiseksi

 

Business man looking at factory that makes money from ideas concept

 

Miten kehittää kunnossapidon toimintaa?

 

Mikäli vastauksesi omasta kunnossapidon toiminnasta oli jotain väliltä 1-7, olisi hyvä kehittää omaa toimintaa.

Moni miettii varmasti, että vaikka nykytilanne ei ole paras mahdollinen niin..

"nyt ei ole oikea hetki"

"nyt ei ole aikaa"

"vaikea homma, mistä pitäisi aloittaa"

 

Huoli pois - ei kunnossapidon toiminnan kehittäminen tarvitse olla ylitsepääsemättömän työlästä, vaikeaa tai vuoden projekti. Itse asiassa moni kehittämiseen liittyvä yksinkertainen ratkaisu helpottaa kunnossapitoa ja oman organisaation toimintaa - joka tuottaa vapautuvaa aikaa (koska turhaa ja toistuvaa työtä saadaan poistettua).

Mieti asiaa myös siltä kannalta, että pahin kilpailijasi kehittää omaa toimintaansa tai on jo kehittänyt sitä. Viilannut oman kunnossapitonsa yhtä toimivaksi, kun sveitsiläinen kello. Onko kilpailijalla jo toimivan kunnossapidon etu puolellaan ja kustannusetua kilpailussa potentiaalisista asiakkaista?

Kunnossapitotoiminnan tavoitteita tai toiminnan tehokkuutta on vaikea arvioida, jos ei ole mitään lukuja, joilla arvioida nykytilannetta. Erilaisten mittareiksi valittujen tunnuslukujen seuraaminen on hankalaa tai mahdotonta varsinkin, jos ne eivät heijasta todellisuutta. Tässä muutama esimerkki:

"No ei tämä mittari nyt oikein pidä paikkaansa, koska siitä puuttuu niin paljon työtuntikirjauksia..."

"Ei siinä ole kaikkia kustannuksia, koska Exceliin on unohtunut kirjata osa käytetyistä varaosista"

"No osa vioista puuttuu, koska niitä ei aina muista kirjata ylös".

 

Jotta olisi mahdollista seurata valittuja tunnuslukuja tarvitaan avuksi sopiva informaatiojärjestelmä/toiminnanohjausjärjestelmä. Kunnossapitojärjestelmä, työnohjausjärjestelmä, kunnossapitosovellus tai toiminnanohjausjärjestelmä.

Monta nimeä, tavoite sama: toimiva kunnossapito ja toiminnanohjaus & työnohjaus. Järjestelmän tai sovelluksen avulla. Kaikki tärkeä tieto yhteen paikkaan. Avuksi helposti käytettävä kunnossapidon ratkaisu, oli sitten kyse pienemmästä tai suuremmasta organisaatiosta.  

 

miten spotilla toimii

 

 

 

Toimivan kunnossapidon ja kunnossapitojärjestelmän merkitys

 

Helppokäyttöinen mobiilisovellus mahdollistaa ajankohtaisen, luotettavan ja kattavan datan kunnossapidon nykytilasta. Tämän kaiken tiedon avulla kunnossapidon kehittäminen kohti kymmenen pisteen tilannetta on mahdollista. Tieto mahdollistaa järkevän ja tehokkaan aikataulun, suunnittelun ja yhteensovittamisen.

Nykyaika mahdollistaa kunnolliset työkalut kunnossapidon tueksi. Kriittistä toimintaa, kuten kunnossapitoa ei ole järkevää hallita ilman kustannustehokasta järjestelmää ja sen tarjoamaa tukea informaation avulla. 

Suurikin määrä tuotantoon liittyvää tietoa on mahdollista hallita helposti ja järkevästi. Samalla tuotannon dataa on helpompi käydä läpi ja analysoida ilman valtavaa työmäärää. Se mahdollistaa vaikka yksittäisten tuotantolinjojen tai koneiden & laitteiden tarkastelun helposti ja nopeasti.

Kun kaikki pienetkin viat kirjataan järjestelemään, on helpompi nähdä kokonaisuus ja havaita hyvissä ajoin vikoja - ennen kuin niistä aiheutuu suurempia vikoja tai jopa tuotannon katkoksia. Kunnossapitoa on helpompi johtaa ja kehittää tiedolla kuin intuitiolla. 

Tuotannossa koneet ja laitteet maksavat paljon ja korkean käyttöasteen avulla on mahdollista maksaa takaisin koneiden investoinnit. Ennakoiva kunnossapito kunnossapitojärjestelmän avulla huolehtii, että koneet ja laitteet ovat tuotannossa hyvässä iskussa ja tavoitteena oleva korkea käyttöaste saavutetaan. Samalla pyritään maksimoimaan niiden elinkaarta hyvällä kunnossapidolla. 

Kunnossapitojärjestelmät maksavat aina ja kehitykseenkin tarvitaan työtunteja. Kyllä - se on investointi monien muiden joukossa. Se on kuitenkin halvempaa, kun erilaisista kirjaamattomista vioista syntyvät tuotannon häiriöt tai jopa seisokit. Ne maksavat enemmän kunnossapidolle kuin investointi, puhumattakaan asiakkaille johtuvista viivästymiskustannuksista ja yritykselle mahdollisesti koituvista mainehaitoista...

 

Ratkaisu on moderni, mobiili ja helppokäyttöinen kunnossapitojärjestelmä

 

 • Sen avulla on kehität toimintaa -> reagoivasta ennakoivaan kunnossapitoon ja helpotat huoltojen standardisointia
 • Seuraat tehokkaasti vikoja ja häiriöitä ja mahdollistat tiedolla nopean korjauksen
 • Mahdollistat ennakkohuoltojen suunnittelun, oikea-aikaisuuden ja tehokkaan valvonnan
 • Pysyt ajan tasalla tehtävienhallinnan tilanteesta, tehostat työnsuunnittelua ja seuraat kunnossapidon tehtäviin käytettyä työaikaa
 • Töiden raportointi ja tilannekuva selkein näkymin
 • Vähennät sähläystä papereiden, excelin ja whatsapp viestien kanssa
 • Täytät erilaisten laatustandardien vaatimukset ilman irvistyksiä

 

Tässä oli 7 hyvää syytä miksi kannattaisi pohtia oman kunnossapidon tehostamista ja helpottamista kunnossapitojärjestelmän avulla. Kiireen keskelle kannattaa järjestää sopiva aikaikkuna kehitystyölle, jolla voit helpottaa omaa elämääsi ja tehostamalla säästää rahaa.

 

Tehtävät ja palvelypyynnöt mobiilit 2

 

Haluaisitko itse kokeilla helppokäyttöistä kunnossapitojärjestelmää?

 

Se sopii:

 

Miksi kannattaisi kokeilla juuri tätä kunnossapitojärjestelmää?

Koska..

Spotilla on moderni, mobiili ja helppokäyttöinen mobiilisovellus.

 

Haluatko kuulla lisää?

Spotillan virtuaalisessa esittelyssä näet itse miten helppo ja mobiilipohjainen kunnossapitojärjestelmä Spotilla toimii ja miten se voisi auttaa sinua.

Virtuaaliesittely

 

Tai voit kokeilla itse miten Spotilla toimii. Maksutta. 

Kokeile ilmaiseksi

 

Kokeiltuasi olet yhtä ratkaisua viisaampi!

 

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.