<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Lauri • marraskuuta 11, 2020

Työtehtävien tehokas hallinta kenttätyössä

Työtehtävien tehokas hallinta kenttätyössä

Tämä artikkeli on osa työn ohjaamisen artikkelisarjaamme. Katso muut artikkeli tähän artikkelisarjaan liittyen tästä:

  1. Hyvää viestintää ja työnohjausta tarvitaan
  2. Työtehtävien tehokas hallinta kenttätyössä
  3. Tehtyjen töiden raportointi ja laskutusprosessi

Spotilla Ohjelmisto

Kaikki laitteiden, koneiden tai kaluston ylläpidosta vastaavat tietävät, että kun jokin asia näihin liittyen ei loppukäyttäjän mielestä toimi - asialla on aina kiire! Kiireen perusteita on monenlaisia ja usein ne ovat myös subjektiivisia ja eivät kovin objektiivisia arvioita tilanteesta.

Kunnossapidon työtehtävien hallinnan näkökulmasta erityisen haasteellista on pystyä erottamaan sisäänpäin tulevista työpyynnöistä ne, jotka aidosti hoitamattomina aiheuttavat merkittävää haittaa niistä, jotka voidaan priorisoida myöhemmäksi. Tämän lisäksi pitäisi vielä pystyä erottamaan näistä ne työpyynnöt, jotka eivät suoranaisesti kuulu operatiivisen kunnossapidon vastuulle, vaan vaativat organisaatiolta muita toimia. 

Kriittinen vika, vähäinen vika, parannusehdotus, korjaustarvehavainto, Lean, Kaizen ja 5s ilmoitus

Kunnossapidon työjonoon napsahtaa helposti mukaan myös sellaisia ilmoituksia, jotka pitäisi pystyä kanavoimaan muihin työjonoihin käsittelyä varten. Usein näin ei kuitenkaan tapahdu ja tämä johtaa kunnossapidon työjonon auttamattomaan ruuhkautumiseen. Kun kunnossapidon työjono ruuhkautuu, kriittisten vikojen käsittely vaikeutuu, työ muuttuu turhauttavaksi ja pian ajatellaan, että tilanne on toivoton. 

Mitä sitten pitäisi tehdä?

kunnossapidon jonot

Kuvassa on esitetty kriittinen vaihe kunnossapidon työjonon hallinnassa eli käsittely ja päätösvaihe. Jokainen saapunut ilmoitus tulisi pystyä käsittelemään mahdollisimman nopeasti ja pystyä tekemään päätös niiden osalta siitä, mihin ja kenen työjonoon kyseinen ilmoitus kuuluu.

Läheskään kaikki kunnossapidon työjonoon saapuvat ilmoitukset eivät yleensä ole suoraan kunnossapidon työjonoon kuuluvia. 

 

Tehokas prosessi vaatii helppokäyttöisen työkalun

Käytännön työelämässä edellä kuvattu prosessi pitää pystyä hoitamaan nopeasti, helposti ja tehokkaasti -ajasta ja paikasta riippumatta. Hyvä työkalu mahdollistaa organisaation toimintaan mukautuvan prosessin mallintamisen ja juuri sellaiset työjonot kuin organisaatio katsoo itselleen sopivaksi.

Tärkeää on, että ilmoitus pystytään mobiilisovelluksella välittämään juuri haluttuun työjonoon ja että tämä aiheuttaa halutunkaltaisen herätteen sen työjonon vastuullisissa, johon ilmoitus välitettiin. Tällä tavalla sekä "virheelliset" että "rajatapaukset" saadaan kunnossapito-organisaation toimesta välitettyä muille päätöksentekoa varten heti ja kunnossapito pystyy keskittymään kriittisiin ilmoituksiin, jotka saadaan tällöin prosessoitua nopeasti ja tuotannon häiriöt minimoitua. 

Oletko kiinnostunut asiasta? 

Lue lisää kunnossapidon kehittämisestä täällä

 

Spotilla Ohjelmisto

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.