<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Mikko Laine • toukokuuta 16, 2023

Videoiden käyttäminen kunnossapidossa

Videoiden tallentaminen ja jakaminen on tullut entistä helpommaksi ja nopeammaksi digitaalisen teknologian kehittymisen myötä. Niinpä myös monet kunnossapidon ammattilaiset ovat alkaneet hyödyntää videoita yhä enemmän työssään. Monet nykyaikaiset kunnossapito-ohjelmistot tarjoavatkin tehokkaat videotyökalut, jotka helpottavat kunnossapitotöiden dokumentointia, vianetsintää, koulutusta ja päätöksentekoa.

Kunnossapito-ohjelmiston videotyökalujen avulla kunnossapidon ammattilaiset voivat tallentaa videoita eri laitteista tai vaikka vikatilanteista suoraan kunnossapito-ohjelmistoon. Spotillassa myös videot voidaan helposti liittää osaksi huolto- ja kunnossapitotehtäviä ja tallentaa suoraan vikailmoitukseen. Tämä auttaa parantamaan kunnossapitodokumentaation laatua ja tehokkuutta, sillä videot tarjoavat monesti tarkemman ja havainnollisemman kuvan tilanteesta kuin pelkät tekstipohjaiset dokumentit tai valokuvat. Esimerkiksi jokin ääni tai muu tilanne voi olla parasta dokumentoida videolle.

Videotyökalujen avulla kunnossapitotilanteet voidaan myös nopeasti jakaa ja selittää etätyöskentelytilanteissa tai silloin, kun kunnossapito ei ole paikan päällä. Tämä auttaa parantamaan tiimityön tehokkuutta ja nopeuttaa huoltotöiden suorittamista. Lisäksi videotyökalut tarjoavat mahdollisuuden tallentaa koulutusvideoita, jotka auttavat kouluttamaan uusia henkilöitä ja kehittämään nykyisten henkilöiden taitoja ja osaamista.


Videoiden käyttö vianetsinnässä ja korjauksissa - miten ne auttavat ratkaisemaan ongelmia?

Videoiden käyttö kunnossapidon vianetsinnässä ja korjauksissa voi olla erittäin hyödyllistä monella tapaa. Kun henkilöstö kohtaa ongelman laitteissa tai järjestelmissä, he voivat käyttää videota apuna ratkaisun löytämisessä. Esimerkiksi vikaantuneen laitteen korjausprosessin tallentaminen voi auttaa muita henkilöitä korjaamaan samanlaisia ongelmia tulevaisuudessa.

Lisäksi videoiden käyttö vianetsinnässä ja korjauksissa voi auttaa varmistamaan, että korjausprosessit suoritetaan oikein ja tehokkaasti. Videoilla voidaan esimerkiksi näyttää, miten tiettyjä työkaluja käytetään oikein tai miten tietyt komponentit tulee irrottaa ja asentaa uudelleen. Tämä voi auttaa vähentämään virheiden määrää ja nopeuttaa korjausprosessia.

Lopuksi, videoiden käyttö vianetsinnässä ja korjauksissa voi auttaa henkilöstöä jakamaan tietoa ja taitoja kollegoiden kanssa. Kun videoita tallennetaan ja jaetaan, muut henkilöt voivat oppia uusia taitoja ja ratkaisumenetelmiä. Tämä voi auttaa parantamaan tiimin yhteistyötä ja vähentämään vianetsinnässä ja korjauksissa tarvittavaa aikaa.

Kaiken kaikkiaan videoiden käyttö vianetsinnässä ja korjauksissa voi olla erittäin hyödyllistä kunnossapidon henkilöstölle. Videot auttavat ratkaisemaan ongelmia nopeammin ja tehokkaammin, vähentämään virheiden määrää ja jakamaan tietoa ja taitoja kollegoiden kesken.

Videoiden hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa - miten ne auttavat vianetsinnässä?

Ennakoiva kunnossapito on tärkeä osa kunnossapitotoimintaa, sillä se auttaa havaitsemaan mahdolliset viat ja ennakoimaan huoltotarpeen ennen kuin laitteet tai järjestelmät hajoavat. Videoiden hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa voi auttaa nopeuttamaan ja tehostamaan vianetsintää ja varmistamaan, että huoltotoimenpiteet suoritetaan oikein.

Videotallenteet auttavat havainnollistamaan kunnossapitotilanteita paremmin kuin pelkät sanalliset kuvaukset. Videotallenteiden avulla kunnossapidon ammattilaiset voivat tutkia laitteiden toimintaa ja havaita mahdolliset poikkeamat tai viat. Videotallenteiden avulla voidaan myös helposti jakaa havainnot kollegoiden kanssa ja pyytää heidän näkemyksiään vian syistä.

Lisäksi videoiden hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa voi auttaa tunnistamaan ongelmia, jotka ovat vaikeasti havaittavissa silmämääräisesti. Esimerkiksi äänien tallentaminen voi auttaa havaitsemaan laitteiden äänihäiriöitä tai epätavallisia ääniä, jotka voivat olla merkki mahdollisesta viasta. Tämä auttaa varmistamaan, että vikojen syitä voidaan tutkia tarkasti ja korjata oikein.

Kaiken kaikkiaan videoiden hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa voi auttaa parantamaan huoltotoiminnan tehokkuutta ja tarkkuutta. Videotallenteiden avulla voidaan havaita mahdolliset viat ajoissa ja varmistaa, että huoltotoimenpiteet suoritetaan oikein ja turvallisesti.


Videoiden käyttö koulutuksessa - kuinka ne auttavat uusien henkilöiden perehdyttämisessä?

Uusien henkilöiden perehdyttäminen kunnossapidon tiimiin voi olla haasteellista, ja videoiden käyttö koulutuksessa voi olla erittäin hyödyllistä tässä prosessissa. Videot voivat auttaa uusia henkilöitä ymmärtämään laitteiden ja järjestelmien toiminnan sekä kunnossapidon prosessit ja menetelmät.

Videoiden avulla henkilöstöä voidaan kouluttaa nopeammin ja tehokkaammin kuin perinteisellä luokkahuonekoulutuksella. Lisäksi videoiden käyttö koulutuksessa voi auttaa varmistamaan, että kaikki henkilöstö saa yhtenäisen ja kattavan koulutuksen.

Käyttämällä videoiden tallentamista laitteiden kunnossapitotöistä, voidaan luoda koulutusvideoita, joissa näytetään tarkasti, kuinka erilaisia huoltotoimenpiteitä suoritetaan. Näin henkilöstö saa visuaalisen käsityksen kunnossapidosta, joka voi auttaa heitä ymmärtämään paremmin, kuinka erilaiset järjestelmät ja laitteet toimivat. Videoiden käyttö koulutuksessa voi myös auttaa henkilöstöä muistamaan koulutusmateriaalin paremmin ja palaamaan tarvittaessa tiettyihin kohtiin uudelleen.

Videoiden käyttö koulutuksessa ja opetuksessa voi olla erittäin kustannustehokasta. Perinteinen luokkahuonekoulutus voi olla kallista ja aikaa vievää, mutta videoiden avulla henkilöstö voi kouluttaa itseään omalla ajallaan ja omassa tahdissaan. Tämä auttaa säästämään aikaa ja rahaa koulutuksen järjestämisessä.

Kaiken kaikkiaan videoiden käyttö koulutuksessa voi olla erittäin hyödyllistä kunnossapidon tiimille. Videot auttavat uusia henkilöitä ymmärtämään laitteiden ja järjestelmien toimintaa, parantavat tiimin yhtenäisyyttä ja tehokkuutta sekä helpottavat tietojen päivittämistä ja jakamista.

Kunnossapidon videoiden tallennus ja hallinta - miten se tehdään oikein?

On tärkeää, että kunnossapidon videot tallennetaan ja hallitaan oikein, jotta niiden käyttö ja löytäminen on helppoa.

Videoiden tallentamisessa tulee huomioida tallennuspaikka, tallennusmuoto ja tallennuksen laatu. Kunnossapidon videoita tulisi tallentaa yhteen paikkaan, jotta niitä on helppo löytää ja käyttää.

Paras ratkaisu olisi tietenkin, että kunnossapidon mobiilisovelluksella voisi ottaa videoita suoraan järjestelmään. Tallennuksen laatu on myös tärkeää huomioida, sillä laadukkaat videot ovat helpommin käytettävissä ja niistä saadaan enemmän hyötyä.

Videoiden hallinta ja löytäminen pitää olla mahdollisimman helppoa, jotta niistä on hyötyä-

Kunnossapidon videoiden tallentaminen ja hallinta tulisi myös sisällyttää osaksi kunnossapidon dokumentointia ja tietojärjestelmää. Näin varmistetaan, että videot ovat helposti löydettävissä ja käytettävissä myös tulevaisuudessa, kun esimerkiksi kunnossapitohenkilöstö vaihtuu. Videoiden tallentaminen ja hallinta osana kunnossapidon dokumentointia auttaa myös parantamaan kunnossapidon tehokkuutta.

Tiesitkö, että Spotillan mobiilisovelluksen avulla minkä tahansa tilanteen videoiminen on äärimmäisen helppoa?

Video kiinnittyy heti oikeaan kohteeseen tai laitteeseen ja se on aina löydettävissä - missä tahansa tilanteessa! Tämä auttaa luomaan arvokkaan tietopääoman videoista, joita sitten myös hyödynnetään, koska ne ovat löydettävissä helposti.

Katso videolta miten helppoa on hallita kaikki häiriö- ja vikailmoitukset sekä palvelupyynnöt Spotillan avulla

 

 

Katso videolta miten laitetietojen ja huoltokohteiden tiedonhallinta onnistuu Spotillan avulla

 

 

Suosittelen katsomaan Spotillan virtuaalisen esittelytallenteen. 

Spotillan avulla saat tiedon helposti liikkumaan eikä sen hallinta ole enää ongelma. Spotillan kanssa saat hyödynnettyä kaikkea tietoa erittäin helposti - myös videoita.

 

Spotillan ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa:

  • Erittäin helppokäyttöinen natiivi mobiilisovellus, jolla työt on helppo dokumentoida missä tahansa
  • Selkeä selainkäyttöliittymä, joka on helppo oppia ja käyttää
  • Monipuoliset huoltokalenterinäkymät, jotka auttavat suunnittelemaan ja seuraamaan töitä ja  laitteiden huoltoa
  • Vikailmoituksien tekeminen ja hallinta videoineen ja valokuvineen
  • Laite- ja kohderekisteri, johon voi tallentaa kaikki huoltokohteet, laitteet ja niiden tiedot
  • Hälytykset, jotka ilmoittavat automaattisesti, kun jokin tarvitsee huoltoa tai kun huolto on myöhässä
  • Automaattiset raportit, joiden avulla voi seurata  töidenhallintaa, kunnossapitokustannuksia ja ennustaa tulevia huoltotarpeita

Katso virtuaaliesittely ja saat paljon lisätietoa. Se varmasti vastaa moniin kysymyksiisi, joita mietit tarvittavien työkalujen osalta.

Tilaa itsellesi esittelytallenteesta linkki sähköpostiisi. Voit katsoa tallenteen milloin tahansa paikasta riippumatta. Paina alla olevaa painiketta ja tilaa katselulinkki.

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.