<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë

Jos laite on tarkastettu, huollettu, kalibroitu tai säädetty asianmukaisesti, niin eikö riitä, että Niilo Noheva kertoo asian olevan näin?

Lue lisää

Miksi töiden dokumentointi aiheuttaa kipuilua? Voiko hyvä mobiilisovellus auttaa tässä asiassa?

Lue lisää

Miten erilainen sensoridata kannattaa kytkeä osaksi kunnossapitojärjestelmää laadun ja tuoteturvallisuuden parantamiseksi?

Lue lisää

Miten kunnossapito vaikuttaa laadunhallintaan? Onko hyvän kunnossapidon avulla mahdollistaa välttää laatupoikkeamisa?

Lue lisää

Miten GDPR tietosuoja-asetus liittyy terveydenhoidon laiterekisteriin, asiakas- ja potilastietoihin ja minkälaista riskienarviointia asiassa on tehtävä?

Lue lisää

Lainsäädäntö määrittelee ne tilanteet joissa toimijan on ylläpidettävä rekisteriä terveydenhuollon laitteista. Lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset sille, miten rekisteriä ja ylläpidetään ja mitä tietoja siellä on ylläpidettävä. Lähtökohtana kaikelle on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Lue lisää