<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë

Laitetietojen hallinnan ABC - mitkä ovat syyt siihen että tiedot eivät ole ajantasalla ja miten korjata tilanne.

Lue lisää

Kalibrointitodistus on tärkeä dokumentti kaikille ns. mittanormaaliarvot sisältäville terveydenhuollon laitteille.

Lue lisää

Oli sitten, kunnossapito, kalustonhallinta, kemikaalirekisteri tai laiterekisteri, on NFC parempi kestävä laitemerkintä kuin viivakoodi tai QR-koodi.

Lue lisää

Miten GDPR tietosuoja-asetus liittyy terveydenhoidon laiterekisteriin, asiakas- ja potilastietoihin ja minkälaista riskienarviointia asiassa on tehtävä?

Lue lisää

Lainsäädäntö määrittelee ne tilanteet joissa toimijan on ylläpidettävä rekisteriä terveydenhuollon laitteista. Lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset sille, miten rekisteriä ja ylläpidetään ja mitä tietoja siellä on ylläpidettävä. Lähtökohtana kaikelle on potilasturvallisuuden varmistaminen.

Lue lisää

Onko mahdollista löytää sekä halpa että hyvä laiterekisteri lääkinnällisille laitteille? Me uskomme, että sekin on mahdollista. Mitä asioita tulisi miettiä, kun laiterekisteriä rakennetaan ja sen alustana pyörivää ohjelmistoa vertaillaan?

Lue lisää