<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë
By Harri • marraskuuta 5, 2020

Viisi vinkkiä - hyvän huolto-ohjelman laatiminen

Mistä tunnistaa hyvän huolto-ohjelman?

Tämä kirjoitus on osa kunnossapidon kehittämisen artikkelisarjaa. Katso muut artikkelit näistä linkeistä:

 1. Kunnossapitotehtävien suunnittelu
 2. Viisi vinkkiä - hyvän huolto-ohjelman laatiminen
 3. Kunnossapidon kehittämistä ruohonjuuritasolla
 4. Tehtyjen töiden todentaminen - miksi se on vaikeaa?
 5. Kunnossapidon työnohjaus - työjonojen hallinta


Spotilla Ohjelmisto

Tässä artikkelissa kuvataan laitteen tai koneen huolto-ohjelman laatimista. Artikkelin tarkoituksena on selventää hyviä käytäntöjä, joilla tosielämässä voidaan varmistaa kunnossapidon toteutuminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Hyvän huolto-ohjelman tunnistaa ainakin siitä, että:

 • Sen avulla varmistetaan lakisääteisten asioiden täyttyminen
 • Sen avulla varmistetaan laatutavoitteet
 • Sen avulla vähennetään korjaavan huollon tarvetta (kohti optimaalista pistettä)
 • Se toteutuu käytännössä

 

Miksi huolto-ohjelmat eivät käytännössä toteudu?

Paraskin huolto-ohjelma eli suunnitelma siitä, miten laitetta tai konetta tullaan huoltamaan, on hyödytön, jos se ei toteudu käytännössä. Suurimmat syyt sille, että huolto-ohjelman mukaiset huollot eivät toteudu ovat:

 • Huonosti suunnitteltu huolto-ohjelma
 • Huono työnohjausjärjestelmä

 

Mikä on huonosti suunniteltu huolto-ohjelma?

Ensinnäkin voidaan todeta, että pelkkä Exceliin kirjattu rivi "Tee vuosihuolto" jonkin laitteen kohdalla ("1") ei ole edes suunnitelma. Hieman lähemmäksi suunnitelmaa päästään, kun kyseisen rivin perään kirjataan kuvaus siitä, mitä vuosihuolto kyseisen laitteen osalta tarkoittaa ("2"). Tätäkin parempi on, kun kuvauksen jälkeen kirjataan tähän huoltoon käytettävä aika ("3"), joka perustuu ymmärrykseen ja tietoon kyseisen tehtävän työläydestä. Samalla voidaan täyttää tieto siitä, mitä varaosia huollolle on hyvä varata mukaan ("4"). Viimeiseksi on kirjattava, kuka työn suorittaa ("5") ja milloin työ on tarkoitus aloittaa ja lopettaa (esim. koneen poissa käytöstä oleva aika).

Näin ollen voidaan sanoa, että huonosti suunniteltu huolto-ohjelma sisältää vain ylätasolla tiedostetut asiat ja hyvä huolto-ohjelma sisältää vähintään:

 • Mikä huolto ja mille laitteelle (1)
 • Mitä huolto sisältää (2)
 • Huoltoon käytettävä aika (3)
 • Huollossa mahdollisesti tarvittavat varaosat (4)
 • Resursointi eli (5)
  • Kuka työn tekee
  • Milloin työ aloitetaan
  • Milloin työ lopetetaan
  • Mikä on määräpäivä työn loppuun saattamiselle


resursointi


Mikä on huono työnohjausjärjestelmä?

Huono työnohjausjärjestelmä ei ota huomioon sitä, että tilanteet muuttuvat päivittäin. Huono työonohjausjärjestelmä ei pysty vastaamaan useiden limittäisten työjonojen todellisuuteen, missä suurin osa kunnossapito-organisaatioista tosiasiassa elää. 

Huono huolto-ohjelma yhdistettynä huonoon työnohjausjärjestelmään ovat toimiva resepti tuottamattomuuteen ja heikkoon laatuun. Näiden kahden asian kuntoon saattamisella saavutetaan merkittäviä hyötyjä päivittäisessä toiminnassa (kustannus, laatu, työtyytyväisyys).

 

Viisi vinkkiä hyvän huolto-ohjelman laatimiselle

1) Käytä suunnittelun tukena työkalua, jonka avulla määrität tärkeimmät huoltokohteet

2) Varmista, että sinulla on riittävä tietotaito suunnitella aiemmin mainitut kohdat (1-5) riittävällä tarkkuudella

3) Syötä huolto-ohjelma sellaiseen ohjelmistoon, joka mahdollistaa hyvän huolto-ohjelman laatimisen
4) Varmista, että käytettävä ohjelmisto tukee huolto-ohjelman toteutumisen seuraamista

5) Varmista, että huolto-ohjelman toteutuminen voidaan todentaa laadukkaiden raporttien avulla

huoltoraportti

Lue lisää kunnossapidon kehittämisestä täällä

 

Spotilla Ohjelmisto

VIRTUAALIESITTELY

Kokeile Spotilla-palvelua ilmaiseksi. 14pv ilmainen kokeilujakso.


Täytä lomakkeeseen tiedot ja saat sähköpostiisi demotunnukset.