<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=561902218534268&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
spotilla_logo
Ë

Lauri

Laitetietojen hallinnan ABC - mitkä ovat syyt siihen että tiedot eivät ole ajantasalla ja miten korjata tilanne.

Lue lisää

Hygieniapassi osana elintarviketurvallisuuden toteutusmista kunnossapitotoiminnassa

Lue lisää

MES tuotannonohjaus järjestelmät eivät ole sama asia kuin kunnossapitojärjestelmä.

Lue lisää

Kalustonhallinnan kustannukset voidaan laskea laskurin avulla. Sillä lasketaan kalustonhallintaan liittyvät karkeat luvut sekä mitä tehostamisella voidaan saavuttaa.

Lue lisää

Kalustonhallinta ja kalustonsuunnittelu. Kaluston käytön suunnittelu ja varauksien hallinta. Yhdessä näkymässä pitää hallita kalustoa, jotta sitä voidaan johtaa. Kalustolaskutus auttaa kustannuksien hallinnassa.

Lue lisää

Hyvällä työkalulla huoltojen suunnittelu, seuranta ja johtaminen on helppoa. Kiinteistön huoltokirjat voivat olla vaikeakäyttöisiä, mutta sitä varten on myös helppokäyttöisiä huoltokirjoja, kuten Spotilla

Lue lisää

Mitä asioita kunnossapidon osalta olisi syytä mitata? Mitä tarkoittaa tasapainotettu tuloskortti (BSC)? Voidaanko kunnossapidon onnistumista mitata muillakin, kuin taloudellisilla mittareillta? Mitä ovat hyvät kunnossapidon mittarit?

Lue lisää

Minkälainen on hyvä laatujärjestelmä kunnossapitotoimintaan? Laatujärjestelmien yleisesti hyvät ominaisuudet pätevät myös kunnossapitoon, mutta joitakin erityisiä asioita on myös syytä miettiä.

Lue lisää